Testas på nytt på Nürburgring… Lägg märke till vilken fin balans bilen har i vissa höghastighetskurvor som t.ex. vid 42 s.

//www.youtube.com/embed/Wn07qmXFWmE